arriba
 

 
PortadaseparatorDocumentación do CIFPseparatorProxecto funcional de centro


Proxecto funcional de centro

Ten unha duración de catro anos nos que se establecen os obxectivos, o sistema organizativo, os procedementos de xestión e o proxecto formativo do centro. No proxecto formativo incluiranse, entre outors, o plan de acción titorial e as programcións didácticas son módulos conducentes a títulos e certificacións de profesionalidade ou outras ofertas formativas vinculadas ao  nacional das cualificacións profesionais.

Proxecto funcional de centro