arriba
 

 
PortadaseparatorDocumentación do CIFPseparatorPlan anual de centro 2023-24


Plan anual de centro 2023-24

O Plan Anual de centro (PAC) é un instrumento que serve para prever, desenvolver e controlar as actividades que se derivan dos obxectivos preferentes que o centro establece para cada curso escolar.

Plan anual de centro 2023-24